A A A

 

Colegiul ministerului

Colegiile sunt organe consultative în cadrul ministerului sau ale altor autorităţi administrative centrale cu scopul de a dezbate problemele referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister sau de altă autoritate administrativă centrală, pentru realizarea informării asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale acestora.

 

Decizia cu privire la crearea colegiului ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale şi la componenţa numerică şi nominală a acestuia se ia de Guvern, la propunerea ministrului sau a directorului general, ori, în cazurile prevăzute de legislaţie, de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către ministru ori de către directorul general.

Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale are următoarea componenţă: ministrul (preşedintele colegiului), viceminiştrii şi secretarul de stat sau directorul general (preşedintele colegiului) şi directorii generali adjuncţi, şeful de cabinet şi consilierii ministrului sau directorul general, conducătorii subdiviziunilor interne autonome ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale, precum şi conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale acestora. Mai multe detalii vedeți în HOTĂRÎRE Nr. 188 din  16.03.2010 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului colegial al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

 

În activitatea sa, colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se conduce de regulamentul aprobat de ministru sau de directorul general. Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se întruneşte ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de ministru sau de directorul general. Soluţiile identificate şi recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul colegiului ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor colegiului prezenţi la şedinţă şi se prezintă ministrului sau directorului general pentru adoptarea deciziei respective.

Documente Colegiului Ministerului