A A A

 

Consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție vor beneficia de servicii psiho-sociale și de reabilitare

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție şi a Standardelor minime de calitate.

 

Scopul Serviciului social integrat constă în acordarea serviciilor psiho-sociale pentru reabilitarea și reintegrarea socială a consumatorilor de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție.

 

Serviciul va contribui direct la creşterea capacităţii beneficiarilor de a-şi analiza problemele personale şi de a-şi dezvolta abilităţi de rezolvare a acestora, precum și schimbarea imaginii de sine, asigurarea incluziunii sociale/reintegrarea beneficiarilor în circuitul social-economic activ, prevenirea răspândirii consumului de droguri, infecţiei HIV, tuberculozei, hepatitelor virale, consumului de alcool, reducerea stigmei și discriminării.

 

Serviciul social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție va fi prestat în baza unei platforme compuse din trei tipuri de servicii: Servicii de zi; Locuință tranzitorie; Serviciul de reabilitare prin comunitatea terapeutică.

 

Conform datelor Ministerului Sănătății anual în Republica Moldova se înregistrează primar cca 1200 – 1500 de persoane tinere antrenate în consum de droguri şi alte substanţe psihotrope. În prezent, în evidența medicală se află aproximativ 9000 persoane afectate de narcomanie, majoritatea sunt tineri, cu vârsta de pînă la 30 de ani, circa 90% din ei fiind bărbați.