A A A

 

Despre noi

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, având personalitate juridică. MMPSF are rolul de a elabora, promova și a asigura realizarea politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalității de șanse, protecției sociale.

 

Ministerul a fost creat în temeiul Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, publicată în „Monitorul Oficial” nr.149 din 22.09.2009. Astfel, MMPSF activează în conformitate cu legile R. Moldova, decretele Președintelui, hotărârile Parlamentului, ordonanțele, hotărârile executivului, politicile și acțiunile Programului de Guvernare, tratatele internaționale la care R. Moldova face parte, Regulamentul privind organizarea și funcționarea MMPSF şi principiile ordinii de drept şi ale democraţiei. Ministerul este condus de ministru numit și eliberat din funcție conform prevederilor Constituției R. Moldova și a legii cu privire la Guvern.

 

Actualmente, ministrul muncii, protecției sociale și familiei este Stela Grigoraș, numită în această funcție la 20 ianuarie 2016. În cadrul ministerului activează trei viceminiștri, numiți și eliberați din funcție de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiștri se subordonează nemijlocit ministrului, fiecare în parte fiind responsabil de un domeniu specific atribuit. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet cu statut de serviciu. Structura ministerului este compusă din 21 de direcții, secții și servicii, precum și 21 de instituții subordonate, care activează în baza unor regulamente proprii vizate de viceminiștri de ramură și aprobate de ministru.

 

Misiunea Ministerului este de a elabora, promova și a asigura realizarea poticilor statului în domeniul muncii, familiei, egalității de șanse și protecției sociale care sunt esențiale pentru bunăstarea socială și economică a tuturor cetățenilor din Republica Moldova.

 

Viziunea sa constă în asigurarea unui sistem social de calitate, echitabil şi accesibil pentru toţi cetăţenii este esențială pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii, a reduce sărăcia şi riscul de excluziune socială.

 

Pentru a contribui la dezvoltarea sistemului social, dar și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice specifice, angajații ministerului și a instituțiilor din subordinea acestuia împărtășesc următoarele valori comune:

 

• Profesionalism şi eficienţă;

• Responsabilitate;

• Orientarea către nevoile cetăţenilor;

• Corectitudinea, etică şi integritate profesională;

• Obiectivitate, imparţialitate şi transparenţă.