A A A

 

Hotărârea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002, cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial