A A A

 

Hotărârea Guvernului nr.450 din 28.04.2006, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar