A A A

 

Hotărîre nr.544 din 09.09.2009 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat "Registrul de Stat al cazurilor de violenţă în familie"