A A A

 

Hotărîrea nr. 1421 din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional