A A A

 

Mai mulți copii de etnie romă vor avea acces la educație de calitate

Mai mulți copii de etnie romă din Vulcănești vor avea acces la educație de calitate. În acest sens, astăzi, 11 aprilie curent, a fost prezentat un proiect lansat de Unicef Moldova, care are drept scop promovarea unei participări sporite a copiilor romi în educație, astfel încât aceștia să aibă acces la studii de calitate și să obțină rezultate bune.

 

Proiectul a fost elaborat în baza rezultatelor studiului „Copii romi si accesul lor la servicii”, efectuat cu participarea etnicilor romi din trei localitati din Moldova. Potrivit studiului care la fel a fost prezentat astăzi, există multe probleme adânc înrădăcinate şi percepţii care duc la nefrecventarea de către copiii romi a instituțiilor școlare sau chiar la abandonul școlar.

 

Reprezentanta UNICEF în Moldova, Nune Mangasaryan a menționat că obiectivele proiectului vor fi atinse prin abilitarea autorităților publice locale, a profesorilor și a părinților acestora de a oferi suport în educarea copiilor de etnie romă.

 

”Educația este un drept fundamental al copilului, stipulat de Convenția cu privire la Drepturile Copilului, la care Republica Moldova este parte împreună cu alte 194 de state.Acest drept este esențial pentru toți copiii, din toate grupurile și etniile”, a subliniat Nune Mangasaryan.

 

Studiul „Copii romi si accesul lor la servicii” atestă că procesul de includere a copiilor romi în instituțiile preșcolare este difícil și marcat de percepții adânc înrădăcinate. Școlarizarea este percepută de romi ca o etapă în care copiii invață să scrie și să citească, iar marea majoritate se limitează la ciclul primar de studii. Alte constatări ale studiului țin de angajarea romilor în câmpul muncii, accesul acestora la servicii de sănătate și servicii sociale, precum și la cele de documentare și servicii comunitare.

 

În acest context, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi a declarat că pe parcursul ultimilor ani Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a aprobat și implementat Planurile de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă, care au drept scop promovarea sistemului educațional incluziv, ce contribuie la integrarea populației de etnie romă, sporirea încadrării persoanelor de etnie romă în câmpul muncii, îmbunătățirea accesului la servicii medicale a populației de etnie romă, etc.

 

„Ministerul va continua să dezvolte și să promoveze politici inclusive care să reflecte necesitățile copiilor și familiilor rome”, a accentuat Anastasia Oceretnîi.

 

Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova locuiesc peste 9 mii de cetățeni romi, reprezentând aproximativ 0,3% din populația Moldovei.