A A A

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei promovează măsuri de activare a beneficiarilor de ajutor social prin implicarea acestora în activități comunitare

Astăzi, 18 aprilie curent, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu președintele și vicepreședintele raionului, reprezentanții autorităților publice locale, șefii serviciilor publice descentralizate și deconcentrate, asistenți sociali și locuitorii raionului.

 

În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe probleme ce țin de domeniul protecției sociale, printre care: finanțarea serviciilor sociale dezvoltate de autoritățile publice locale, majorarea salariilor în sectorul public, măsuri de ocupare în câmpul muncii a tinerilor și persoanelor în vârstă, majorarea prestațiilor sociale și pensiilor etc.

 

În acest context, Stela Grigoraș a menționat că problemele enumerate se regăsesc în planul de activitate al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei(MMPSF) și în acest sens, anul curent au fost lansate un șir de reforme, printre care: reforma pensiilor, reforma sistemului de determinare a dizabilității și capacității de muncă, reforma sistemului salarial, Noua Strategie de ocupare în câmpul muncii, care vor contribui la soluționarea acestor probleme.

 

Un subiect important discutat la ședință a fost acordarea ajutorului social. Reprezentanții autorităților publice locale au solicitat modificări în legislație privind acordarea ajutorului social, unde să fie stipulat ca beneficiarii de ajutor social să fie implicați în munci comunitare și să fie aplicate măsuri mai aspre de acordare al acestuia.

 

Ministrul a subliniat că MMPSF a venit cu modificări la Legea ajutorului social și a introdus Acordul de cooperare între Structurile teritoriale de asistență socială și beneficiarul de ajutor social. Astfel, conform Acordului, acesta își asumă angajamentul să utilizeze ajutorul social conform necesităților familiei, cum ar fi: hrana, îmbrăcăminte, asistență medicală, educație. Refuzul de a îndeplini aceste cerințe vor atrage constrângeri conform legislației. Totodată, vor fi create consilii locale la nivel de comunitate care să verifice corectitudinea acordării și utilizării ajutorului social. La fel, ministerul a elaborat un proiect, care este la moment în proces de consultare, ce prevede implicarea beneficiarilor de ajutor social în activități comunitare.

 

„Prin aceste măsuri ne dorim ca să prevenim dependența și irosirea ineficientă a banilor publici, iată de ce beneficiarii de ajutor social vor fi atrași să presteze servicii comunitare în dependență de capacitățile fiecăruia. Prin activități comunitare, beneficiarii de ajutor social vor contribui la incluziunea socială a persoanelor social defavorizate, la mobilizarea comunității și la bunăstarea socială”, a accentuat ministrul.