A A A

 

RAPORT DE MONITORIZARE A REALIZĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU ASIGURAREA EGALITĂȚII ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA PE ANII 2017-2021