A A A

 

Raport privind realizarea, în anul 2019 a Strrategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021