A A A

 

Raport privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr.886 din 6 august 2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate” în perioada anului 2019