A A A

 

Raportul privind realizării Planului Național de Acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru 2017-2021