A A A

 

Realizările Republicii Moldova pentru anul 2016 în domeniul combaterii traficului de ființe umane au fost discutate la ședința Comitetului naţional de profil

La 18 aprilie curent, a avut loc şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, prezidată de Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Galbur. La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, parteneri internaţionali şi membri ai organizaţiilor non-guvernamentale de profil.

 

În cadrul ședinței, au fost trecute în revistă principalele realizări ale Republicii Moldova în domeniul combaterii TFU, printre care: adoptarea legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, care reglementează și compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune, inclusiv victimelor TFU, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, inaugurarea unui centru de plasament de urgenţă pentru copiii victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului de copii, asistența acordată victimelor și potențialelor victime TFU atît în platforma Centrului de asistență și protecție din subordnea MMPSF, cît și prin sistemul SNR, oferită de către echipele multidisciplinare, asistența în procedura de repatriere a copiilor și adulților, victime ale TFU, copiilor neînsoțiți identificați peste hotarele țării și în procesul de reintegrarea familială/socială, precum și desfăşurarea campaniilor de informare, seminarelor, atelierelor de lucru, etc.

 

De asemenea, au fost audiate şi aprobate Raportul naţional în domeniul anti-traficului de ființe umane pentru anul 2016, implementarea Planului naţional pentru perioada 2014-2016, Raportul cu privire la implementarea Strategiei sistemului naţional de referire şi Raportul vizând situaţia infracţională în anul 2016 în partea ce ţine de domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.

 

În context, viceprim-ministrul Andrei Galbur a cerut implicarea tuturor autorităţilor naţionale responsabile pentru definitivarea în termen a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a Traficului de Fiinţe Umane (TFU) pentru anii 2017-2022 și a Planului de acțiuni pentru anii 2017-2019, conform recomandărilor care se regăsesc în rapoartele Departamentului de Stat al Statelor Unite şi a GRETA. MAEIE va fi instituţia care va promova proiectul în Guvern pentru examinare şi aprobare.