A A A

 

Regulamentul-cadru privind activitatea Comitetului Sectorial in formarea profesională, aprobat de către Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective prin Hotărîrea nr. 4 din 28 martie 2012