A A A

 

Regulamentul ministerului

Hotărîrea de Guvern nr. 691 din 17 noiembrie 2009 pentru aprobarea  Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului- limită ale aparatului central al acestuia:

 

HG nr. 691 din 17.11.2009

 

Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor de conducere a instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei prin concurs

 

 

Regulation to filling a vacant public in the Ministry of Labour, Social Protection and Family