A A A

 

Standardul ocupațional pentru profesia Zugrav, anexa nr.3 la Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.18 din 01.02.2013 și al Ministerului Educației nr.64 din 11.02.2013