A A A

 

Stela Grigoraș: „Noua reformă a sistemului de determinare a dizabilității va asigura o transparență și o echitate în sistem, va majora pensiile și va valorifica potențialul persoanelor cu dizabilități”

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a avut astăzi, 13 aprilie curent, o ședință de lucru în raionul Fălești, în cadrul căreia au participat asistenții sociali, lucrătorii sociali și specialiștii din cadrul Direcției de asistență socială. La întâlnire au fost abordate subiecte ce țin de reformele inițiate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dar și de colaborarea dintre autoritățile publice centrale și locale.

 

În cadrul discuțiilor, Stela Grigoraș a vorbit despre noua reformă a sistemului de pensii, cum va avea loc valorizarea pensiilor, indexarea, cum va fi aplicată noua formulă de calcul, dar și despre beneficiile tuturor măsurilor prevăzute în noua reformă. Ministrul a subliniat că datorită reformării sistemului de pensii, a fost asigurată bunăstarea a peste 700.000 de pensionari și totodată au fost create condiții bune pentru noii beneficiari în sistemul de pensii.

 

Un alt subiect important prezentat de ministru a fost noul concept de reformare a sistemului de determinare a dizabilității și a capacității de muncă. Astfel, aceasta a menționat că noua structură a Consiliului Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă va fi constituită din 4 consilii regionale, în cadrul cărora vor funcționa 3-5 echipe de determinare a dizabilității, şi două consilii superioare cu rolul de examinare a contestațiilor și realizare a controlului.

 

„Prin noua reformă a sistemului de determinare a dizabilității dorim să asigurăm o transparență și o echitate în sistem, să majorăm pensiile persoanelor cu dizabilități, să le valorificăm potențialul și să-i ajutăm să fie parte a societății”, a declarat ministrul.

 

De asemenea, Stela Grigoraș s-a referit și la noua reformă a salarizării, accentuînd că aceasta va fi bazată pe echitate, meritrocație și va asigura un sistem unitar pe toate sectoarele.

 

În finalul ședinței, participanții la discuții au adresat un șir de întrebări ministrului, inclusiv privind finanțarea serviciilor sociale dezvoltate de autoritățile publice locale și acordarea ajutorului social pentru familiile social-vulnerabile. În acest context, reprezentanții autorității publice locale au solicitat modificări în legislație privind acordarea ajutorului social, unde să fie stipulat că beneficiarii de ajutor social vor fi implicați în munci comunitare. Astfel, aceștea vor fi stimulați să scoată gospodăria din situația de criză și să prevină dezvoltarea parazitismului și irosirea ineficientă a banilor publici.

 

În context, ministrul a subliniat faptul că la moment ministerul este în proces de definitivare a unui mecanism de finanțare a serviciilor sociale statutare, care vor fi finanțate de la bugetul de stat. Printre acestea se numără: servicii de sprijin familial, asistența parentală profesionistă, servicii pentru persoanele cu dizabilități și servicii comunitare.

 

La final, Stela Grigoraș a reiterat importanța de a avea un dialog deschis și constructiv cu autoritățile publice locale, astfel încât, toate problemele să fie prevenite și soluționate la timp.