A A A

 

Stela Grigoraș: Noul sistem de determinare a dizabilității va fi unul corect, incoruptibil, transparent și durabil

Conceptul de reformare a sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova a fost prezentat astăzi, 10 februarie curent, la şedinţa Consiliului Colegial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

 

Ședința a fost prezidată de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, care a menționat că reformarea sistemului de determinare a dizabilității este absolut necesară. Noua reformă va fi bazată pe o evaluare obiectivă și echidistantă a persoanelor în procesul de determinare a dizabilității cu respectarea demnității umane, astfel încât, sistemul național să fie unul corect, incoruptibil, corespunzător, transparent, durabil/sustenabil, care să răspundă nevoilor populației.

 

În cadrul ședinței, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi a prezentat conceptul de reformare a sistemului de determinare a dizabilității. Acesta are la bază câteva obiective specifice:

• Aplicarea unui mecanism imparțial de evaluare a persoanelor cu dizabilități prin reformarea structurală și funcțională a Consiliul Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă și a structurilor sale;

• Racordarea procedurii de determinare a dizabilității la standardele internaționale;

• Fortificarea capacităților specialiștilor antrenați în procesul de determinare a dizabilității;

• Intervenții în domenii adiacente pentru buna organizare și funcționare a sistemului de determinare a dizabilității.

 

Astfel, prin reformarea sistemului se vor îmbunătăți instrumentele și criteriile de determinare a dizabilității, asigurând aplicarea modelului bio-psiho-social care să asigure condiţii adecvate de deservire a persoanelor cu nevoi speciale, o consultare specializată a acestora şi, nu în ultimul rând, să ofere persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a se integra în viaţa socială şi a beneficia de programe de incluziune socială.

 

Conform agendei, Stela Grigoraș a prezentat membrilor colegiului realizările ministerului pentru anul 2016 și prioritățile pentru anul 2017, printre care sunt: realizarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pentru anii 2014-2020, instituirea unui serviciu cu specializare înaltă pentru asistența și reabilitarea copiilor cu comportament delincvent, elaborarea Programului Național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale, reformarea sistemului de determinare a dizabilității și elaborarea noii reforme de salarizare a angajaților din sectorul bugetar.

 

La finalul ședinței, membrii consiliului Colegial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au apreciat realizările ministerului din anul 2016, accentuând necesitatea consolidării eforturilor în vederea reformării sistemului de determinare a dizabilității din perspectiva evaluării funcționalității persoanelor astfel încât să se asigure o integrare și participare socială a acestei categorii de persoane.

 

Menționăm că din consiliul Colegial fac parte reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Direcției generale sănătate și protecție socială, unitatea autonomă Găgăuzia, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratului de Stat al Muncii, Academiei de Studii Economice, Organizațiilor Neguvernamentale, Confederației Naționale a Sindicatelor și UNICEF Moldova.