A A A

 

No content yet

Legi

Legea nr.129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale
Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social
Legea nr.499-XIV din 14.07.1999, privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Legea nr.289-XV din 22.07.2004, privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți
Codul de Procedură Civilă nr.225-XV din 30.05.2003;
Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002

Pages

A A A